ภาพกิจกรรม
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสมพร ทวีกาญจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการฯ
ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2565,16:20   อ่าน 1449 ครั้ง