ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งวิทยาลัยฯ
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 439/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (พฤศจิกายน 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 2836
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 416/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (ตุลาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.88 KB 3283
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 352/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (กันยายน 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.73 KB 3842
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 313/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (สิงหาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.65 KB 4131
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 281/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (กรกฎาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.95 KB 159336
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 221/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (มิถุนายน 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.81 KB 159343
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 180/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (พฤษภาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 159346
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่114/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (เมษายน 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.46 KB 161065
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่092/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (มีนาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 161062
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่041/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (กุมภาพันธ์ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 161067
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่597/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (มกราคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.11 KB 164407
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 530/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (ธันวาคม2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.12 KB 164404
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 479/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (พฤศจิกายน2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 409.99 KB 164412
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 420/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (ตุลาคม2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 186214
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 298/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (กันยายน2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 757.26 KB 186223
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 237/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (สิงหาคม2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.23 KB 186213
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 181/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (กรกฎาคม2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 186215
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 147/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (มิถุนายน2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 799.11 KB 186224
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 127/2563 แต่งตั้งเวรยามฯ (พฤษภาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.63 KB 186208
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 111/2563 แต่งตั้งเวรยามฯ (เมษายน 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 186210
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 090/2563 แต่งตั้งเวรยามฯ (มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.53 KB 186256
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 026/2563 แต่งตั้งเวรยามฯ (กุมภาพันธ์ 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 186219
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่770/2562 แต่งตั้งเวรยามฯ (เดือนมกราคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 186208
>>>ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 186210
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 666/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 720.09 KB 186201
คำสั่งวิทยาลัยฯที่ 254/2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 952.63 KB 186209
แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น รายงานผลหลักสูตรระยะสั้นผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 53.63 KB 186249
แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น ใบเบิกค่าสอนระยะสั้น Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 186256
ปฎิทินการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 186275
ทุนชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.19 KB 186265
ข้อมูล นักเรียน นักศึกษา
แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 (งวดที่2/2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.32 KB 186214
แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 (งวดที่1/2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 843.73 KB 186199
แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา งวดที่3 ปีงบประมาณ 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 186234
แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น/นอกระบบ ปีการศึกษา 2562 186196
แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ วันที่ 13 พ.ย. 2561 (งวดที่ 2/2562) 186197
แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา (ทวิศึกษา) งวดที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.91 KB 186205
แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา งวดที่1/2562 (ภาคเรียนที่2/2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1018.99 KB 186211
แบบรายงานข้อมูล นักเรียน นักศึกษา งวดที่ 3/2561 ณ วันที่ 20 มิ.ย.61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 186216
จำนวน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561( ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.45 KB 186210
รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 2560 ข้อมูลณ วันที่ 05-01-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 186233
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 08-06-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.05 KB 186250
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.57 KB 186793
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.53 KB 186529
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.68 KB 186250
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.1 KB 186240
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.97 KB 186246
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.43 KB 186258
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คำร้องขอฝึกงาน-2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 967.88 KB 183
New*บันทึกข้อความรายงานการนิเทศนร. นศ. ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.76 KB 161064
คำร้องขอฝึกอาฃีพในสถานประกอบการ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 161095
บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปนิเทศ นร. นศ ฝึกอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 23.92 KB 161051
New*บันทึกข้อความรายงานการนิเทศนร. นศ. ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 26.15 KB 161045
New*รายงานการนิเทศฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.47 KB 161041
ประกาศวิทยาลัยฯ กำหนดสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.15 KB 164453
หนังสือคำร้องขอฝึกอาชีพเทอม 2/2563 186195
รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกอาชีพฯ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 186391
แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.92 KB 186352
สถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยฯระบบทวิภาคี ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 186235
งานวัดผลและประเมินผล
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.31 KB 161039
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 186203
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.05 KB 186174
ตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.06 KB 186200
ประกาศจากงานทะเบียน
ปฏิทิน นร. นศ. 2/2564 - 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.65 KB 1044
ปฏิทินการรับสมัครเรียน รอบทั่วไป 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.25 KB 2010
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบ2) ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.32 KB 161054
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 997.36 KB 161039
ข้อมูลการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 907.88 KB 161037
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป) 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.51 KB 161037
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา) 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.52 KB 161179
ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.93 KB 186183
ประกาศรายชื่อนร. นศ. เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 518.06 KB 186213
ประกาศรายชื่อโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 866.9 KB 186176
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 892.25 KB 186197
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.14 KB 186212
ประกาศรายชื่อโควตา ปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 510.96 KB 186176
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.31 KB 186187
ปฏิทินนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.24 KB 186179
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา วำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 (จบไม่พร้อมรุ่น)p Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.05 KB 186205
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา วำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 (จบพร้อมรุ่น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.8 KB 186214
>>>ฝ่ายวิชาการ
บันทึกหลังการสอน1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.54 KB 4137
qr code เรียนออนไลน์ ราชประชาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 159476
qr code เรียนออนไลน์ คุระบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 871.62 KB 159312
qr code เรียนออนไลน์ ปวส.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 159376
qr code เรียนออนไลน์ ปวช.2 ชฟ รร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 159330
qr code เรียนออนไลน์ ปวช.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.8 MB 159386
แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 32.66 KB 161069
บันทึกข้อความ ส่งบันทึกหลังการสอน 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 21.89 KB 161037
แบบเสนอรายชื่อหนังสือเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดซื้อสำหรับครูผู้สอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 186201
แบบรายการเลือกซื้อหนังสือเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.61 KB 186293
ประกาศ การเปิดสอนภาคฤดูร้อน รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 (รายวิชาเพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.25 KB 186172
ประกาศ เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.38 KB 186784
ประกาศ เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 รายวิชาปรับพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 186180
การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คู่มือ ID PLAND *คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด* 186208
แบบฟอร์มเอกสาร
ขั้นตอนการใช้ห้องสมุดผ่าน E-BOOK Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 868.4 KB 217
ตราวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.27 MB 186232
แบบขอนุญาตเปลี่ยนเวร/ยาม/ตรวจเวร - มอบหมายการอยู่เวร/ยาม/ตรวจเวร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.03 KB 186239
แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 796.66 KB 186246
บันทึกข้อความ ขอหนังสือรับรองการทำงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.22 KB 186204
หนังสือลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.46 KB 186188
บันทึกข้อความเวียนเเจ้ง (ข้อมูลจากงานบุคลากร ณ วันที่ 20 ก.ค. 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.88 KB 186446
>>>ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สรุปผลการประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อศจ.พังงา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 420.1 KB 3783
1.แบบฟร์อมโครงการ-กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 21.47 KB 4109
2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกำหนด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.47 KB 4747
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.87 MB 4096
4.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2879 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 4100
5.แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 4172
6.การประกันคุณภาพอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 4096
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 4190
8.วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.07 KB 4099
9.แนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 4083
10.แนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.65 KB 4109
กำหนดการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 92.57 KB 161017
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 161017
New*แบบฟอร์ม รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (7-ตค-63) Word Document ขนาดไฟล์ 97.79 KB 186182
New*แบบฟอร์ม โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2564 (7-ตค-63) Word Document ขนาดไฟล์ 26.84 KB 186191
แบบโครงการฝึกและประมาณค่าใช้จ่าย สผ.1 (แก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 9/12/62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.68 KB 186301
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง พ.01(แก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 9/12/62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.64 KB 186330
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 84.55 KB 186194
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บเงินรายได้สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 161059
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 และการกำหนดกิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.35 KB 186181
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ยกเลิกโครงการปัจฉมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ,พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.98 KB 186186